Φυλλάδιο


Σε αυτό το πρώτο Φυλλάδιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την κοινοπραξία την πρώτη περίοδο του έργου – από 1 Οκτωβρίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016. Αρχικά, παρουσιάζονται εν συντομία οι τέσσερεις μελέτες περίπτωσης (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, και Κύπρος) και οι τεχνολογίες ZERO-PLUS (SBskin, HCPV, Solarinvent Freescoo, FIBRAN, WindRailÒ, και ABB). Έπειτα, παρέχεται μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων του έργου στα ακόλουθα πεδία:

 • Πρόοδος της επιστήμης σε Οικισμούς Σχεδόν Μηδενικής (NZE) και Θετικής Ενεργειακής κατανάλωσης
 • Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση των Αρθρωτών Μονάδων Κελύφους
 • Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας των Κτιρίων
 • Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση των NZE τεχνολογιών που εφαρμόζονται σε Επίπεδο Οικισμού – Δημιουργία Πρωτόκολλων Προσομοίωσης και Παρακολούθησης
 • Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση των Οικισμών ZERO-PLUS
 • Διαχείριση Κατασκευής, Διαχείριση Κόστους και Εφαρμογή των Καινοτόμων Τεχνολογιών
 • Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Απόδοσης των Οικισμών
 • Ανάλυση αγοράς και μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης
 • Διάδοση.

Στο δεύτερο φυλλάδιο, περιγράφονται τα επιτεύγματα της κοινοπραξίας του ZERO-PLUS κατά την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2016 έως 30 Σεπτεμβρίου 2017. Δίνεται κυρίως έμφαση στον τελικό σχεδιασμό και τις τεχνολογίες που επιλέχθηκαν για τους τέσσερις οικισμούς (SBskin, HCPV, Freescoo, FIBRAN, WindRailÒ, and ABB) καθώς και τον σχεδιασμό για την πραγματοποίησή τους. Για κάθε μια από τις τέσσερις μελέτες περίπτωσης (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Κύπρος και Γαλλία) παρουσιάζεται η παρακάτω πληροφορία:

 • Περιγραφή της μελέτης περίπτωσης
 • Διαδικασία επιλογής των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σε κάθε μελέτη περίπτωσης
 • Εφαρμογή των τεχνολογιών στις μελέτες περίπτωσης
 • Έλεγχος και Αξιολόγηση της απόδοσης των τεχνολογιών.

Τέλος, παρουσιάζεται το επεξηγηματικό υπόμνημα (business case) και η εμπορικότητα (market potential) για τους οικισμούς ZERO-PLUS καθώς και οι δραστηριότητες διάχυσης των αποτελεσμάτων που πραγματοποιήθηκαν από τους εταίρους του έργου.


 

Εικόνες

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Eίσοδος

Δελτία τύπου


I agree to the processing of my given personal data for the shipment of the ZERO-PLUS newsletter through TUM.

At any given time, without affecting the legitimacy of the processing of my data on the basis of prior approval, I may withdraw my consent until my submission of consent on the basis of Article 6(1) General Data Protection Regulation. Upon receiving my notice of withdrawal of consent, the controller will directly delete all of my personal data from the shipment of the newsletter.

Our processor in the context of the mailing is: rapidmail (www.rapidmail.de).

By law, participants have a right to information, rectification, erasure, restriction of processing, or objection to processing or data portability. Furthermore, participants have a right of complaint and the right to appeal to the Bavarian commissioner for data protection.

Further questions or a withdrawal should be addressed to us (info(at)br2.ar.tum.de) or the data protection (www.datenschutz.tum.de).